avtal som

AFFILIATE & AMBASSADÖR

Vi uppskattar våra affiliates och ambassadörer, och vi gör vårt bästa för att uppmuntra dig att bygga upp din verksamhet med oss. Vi tillhandahåller följande samarbetsavtal för affiliate för att fastställa dina och våra rättigheter. Vänligen maila oss på [email protected] om du har några frågor. Du kan också nå oss genom att använda kontaktsidan .

AFFILIATE & AMBASSADÖRSAVTAL
Läs igenom Affiliate & Ambassador Agreement och kontrollera att du accepterar det. Du kan skriva ut detta dokument för dina arkiv.
DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH RAJ 108 AB ( www.raj108.com ) GENOM ATT SÄNDA EN ANSÖKAN OM ATT GÅ MED I DIG VÅRT AFFILIATE-PROGRAM BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL.
Detta Affiliate & Ambassador Avtal (“Avtalet”) innehåller de fullständiga villkoren mellan oss, RAJ 108 AB, ett företag organiserat enligt svensk lag, och dig, angående din ansökan till och deltagande i, RAJ 108 AB Affiliate och Ambassador Program (“affiliateprogrammet”) som en affiliate och/eller ambassadör för RAJ 108 (en “affiliate”) och upprättandet av länkar från din webbplats, sidor på sociala medier eller e-postmeddelanden till vår webbplats www.RAJ108.com (den ” Webbplats”). Alla andra språkversioner än den engelska versionen av detta avtal är endast informativa och inte juridiskt bindande.
Affiliateprogrammet är endast öppet för kundorder från länder RAJ108 tar emot beställningar från. De relevanta länderna visas på webbplatsens hemsida.
 1. DEFINITIONER
“Affiliate” eller “du” – företaget, individen eller enheten som ansöker till eller deltar i Affiliate-programmet, eller som visar RAJ108s produkter och/eller kampanjer på sin webbplats, sociala medier eller andra sätt, med hjälp av en unik affiliate-länk i utbyte för att ha erhållit en provision från RAJ108 för försäljning som är direkt ett resultat av sådan visning.
“Affiliate-webbplats” – Affiliates webbplats, sociala medier eller andra sätt, som visar RAJ108s produkter och/eller kampanjer.
“RAJ108s produkter” – produkter som finns att köpa från RAJ108s webbplats www.raj108.com .
“Nettoförsäljningspris” avser det totala beloppet i euro (efter konvertering från icke-eurovaluta till euro, vid behov) från kunden minus eventuell skatt som samlats in av företaget för eller på uppdrag av någon statlig eller skattemyndighet (såsom en försäljning skatt eller moms).
 1. ANMÄLAN I AFFILIATEPROGRAMMET
För att kvalificera dig för registrering behöver du:
a) Ett IBAN-företagskonto och kunna ta emot SEPA- betalningar till samma konto.
b) Ett giltigt momsregistreringsnummer som kan verifieras online på EU:s officiella VIES- webbplats.
c) Att vara 18 år eller äldre.
För att påbörja registreringsprocessen måste du fylla i och skicka in onlineansökan för vårt affiliateprogram med denna länk: Bli affiliate
Efter att ha skickat in formuläret kommer du att få e-postmeddelande. Vi kommer att utvärdera din ansökan i god tro och kommer att meddela dig om ditt godkännande eller avslag i god tid. Vi kan avslå din ansökan om vi avgör (efter eget gottfinnande) att affiliate-webbplatsen inte är lämplig för affiliateprogrammet, inklusive om den: i) främjar sexuellt explicit material, våld, illegala aktiviteter, ii) diskriminerar baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller, iii) är olagligt, skadligt, hotande, ärekränkande, obscent, trakasserande eller rasmässigt, etniskt eller på annat sätt stötande mot oss efter eget gottfinnande.
Vi kan också avsluta din ansökan om din webbplats innehåller material som gör intrång eller hjälper andra att göra intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller bryta mot lagen och innehåller nedladdningar av programvara som potentiellt möjliggör avledning av provision från andra dotterbolag i vårt program.
Om vi avvisar din ansökan, av någon anledning, får du inte återansöka till affiliateprogrammet med samma domännamn/URL eller ansöka igen med ett annat domännamn/URL-namn och sedan lägga till det tidigare avvisade domännamnet/URL:n till ditt affiliatekonto . RAJ108 förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att när som helst meddela eller inte meddela någon potentiell affiliate om deras avslag eller borttagande från affiliateprogrammet.
När din ansökan har bekräftats av RAJ108 har du tillgång till ditt konto på mitt-konto
Ditt konto ger tillgång till personliga unika länkar till affiliateprogram och godkänt reklammaterial. Reklammaterial kan innehålla RAJ108-varumärken, logotyper och slogans som du kan visa på din affiliate-webbplats. Genom att gå in i detta avtal ger vi dig en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar licens att komma åt, ladda ner och placera det godkända reklammaterialet på din webbplats med det enda syftet att marknadsföra RAJ108s produkter.
Om affiliateavtalet sägs upp genom beslut av någon part, kommer din icke-exklusiva, begränsade och icke-överlåtbara licens att få tillgång till, ladda ner och placera det godkända reklammaterialet från RAJ108 att dras in omedelbart och automatiskt.
 1. AFFILIATE SPÅRNINGSCOOKIES
Vi spårar affiliateförsäljning automatiskt genom att använda cookies. Cookies placeras automatiskt i webbläsaren för den användare som klickar på affiliate-länken för att komma till vår webbplats. Varje kaka lagras i 90 dagar. Om en tidigare affiliates cookie redan är placerad i samma användares webbläsare kommer den att skrivas över med den nya cookien. Om cookies raderas avsiktligt av användaren ansvarar RAJ108 inte för denna åtgärd och för eventuella provisioner som kan vara skyldiga dig.
 1. AFFILIATE KOMMISSION OCH BETALNING
Med förbehåll för din korrekta installation och användning av länkarna kommer du att kompenseras baserat på nettoförsäljningspriset från genomförda transaktioner (“Nettoförsäljning”). Din ersättning (“Avgiften”) ska baseras på någon av följande affiliate-grupper och procentsatser av provision:
i) Influencers & Affiliates: Standardprovision är 20 % på nettoförsäljning.
ii) Super Affiliates: 30 % provision på nettoförsäljning. Om trafik från Affiliate Site genererar en nettoomsättning som överstiger €5 000 någon månad, kommer vi att betala 10 % extra provision utöver din standardprovision på 20 % på all nettoförsäljning som faktureras under den relevanta perioden.
iii) Two-Leer-Affiliate-Members – 2nd Tier: 5 % provision på nettoförsäljning genererad av affiliates som du har rekryterat till vårt affiliateprogram.
Du kommer att få din avgift för liveprenumerationer som faktureras under cookiens livstid.
Avgiften kommer att kvittas med avseende på varje genomförd transaktion för vilken det finns en återbetalning utfärdad mot företaget för eventuell betalning som tidigare krediterats företaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att vägra ett köpförsök av någon person, efter Bolagets eget gottfinnande. Du ska inte ha något anspråk på någon avgift baserat på företagets beslut att inte slutföra transaktionen med någon person som går in på webbplatsen via en länk på partnerwebbplatsen.
Avgiften för slutförd transaktion ska betalas till dig på eller före den sista dagen i följande månad, förutsatt att de avgifter du ska betala är minst 100 € och om inte, kommer vi att samla på dig dina avgifter tills det belopp du ska betala är minst € 100. Alla avgifter ska betalas i euro och mot en faktura från dig. Fakturan ska innehålla rätt belopp, ditt namn eller företagsnamn, momsnummer och IBAN-nummer.
Oavsett det föregående, om och i den utsträckning du är skyldig att lämna in eller tillhandahålla viss dokumentation för bankregler, skatte- eller andra statliga ändamål, kan betalningen av avgifterna avbrytas i avvaktan på att sådan dokumentation har slutförts.
 1. UPPSÄGNING
Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att ta bort ditt konto. RAJ108 kan säga upp och säga upp detta avtal, oavsett omständigheter, genom att meddela, både skriftligt meddelande och e-postbrev är acceptabla former av sådant meddelande. RAJ108 kan också säga upp avtalet om någon av villkoren inte följs.
Efter att ett affiliatekonto har avslutats kommer försäljningen som är associerad med affiliate inte längre att spåras av oss och du kommer inte längre att kvalificera dig för framtida provisioner. Om några provisioner ska betalas vid tidpunkten för uppsägningen, kommer de att betalas ut till Affiliate efter en tillämplig innehavsperiod med den vanliga utbetalningscykeln. Inga utestående provisionsbetalningar kommer att betalas om ditt konto avslutas på grund av brott mot detta avtal.
När Affiliate-kontot har avslutats, är Affiliate skyldig att ta bort allt reklammaterial, länkar, logotyper, varumärken och slogans för RAJ108 från sin webbplats inom en period av tre arbetsdagar. Denna bestämmelse fortsätter efter uppsägningen av affiliateavtalet. Vid uppsägning av detta Affiliateavtal har Affiliate inte längre rätt att använda något av RAJ108s varumärke(n), logotyper, foto(n), video(r), slogan(s) eller något annat reklammaterial som tillhandahålls av RAJ108 och kommer att avstå från alla åtgärder som kan påverka rykte, image eller affärsrelationer med nuvarande och potentiella kunder till RAJ108 direkt eller indirekt.
När Affiliate-kontot har avslutats, avslutas detta Affiliateavtal automatiskt.
 1. TILLÄGG
Vi förbehåller oss rätten att ändra alla policyer eller villkor i detta affiliateavtal. Ändringarna och/eller tilläggen till avtalet träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på RAJ108:s webbplats. De aktuella villkoren för affiliateavtalet är alltid tillgängliga offentligt på RAJ108s webbplats. Om du på något sätt inte samtycker till ändringarna och/eller tilläggen till Affiliateavtalet, kan du säga upp avtalet med hjälp av uppsägningsprocessen.
 1. AFFILIATE ANNONSERING
Våra produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Alla produkter som annonseras av Affiliates får inte i någon form eller form marknadsföras för försäljning som läkemedel eller att de är avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
Där du annonserar RAJ108s varumärke och produkter måste du tydligt representera dig själv och dina webbplatser som oberoende av RAJ108. Du får använda utskick till kunder för att marknadsföra RAJ108 så länge som mottagaren redan är kund eller prenumerant på dina tjänster eller webbplats, och mottagare har möjlighet att ta bort sig själva från framtida utskick. Du kan också skicka inlägg i nyhetsgrupper för att marknadsföra RAJ108 så länge som nyhetsgruppen specifikt välkomnar kommersiella meddelanden.
Vissa former av reklam är förbjudna enligt RAJ108. Till exempel är reklam som vanligtvis kallas “spam” oacceptabel för oss och kan orsaka skada på vårt namn. Andra allmänt förbjudna former av reklam inkluderar användning av oönskad kommersiell e-post (UCE), inlägg till icke-kommersiella nyhetsgrupper och korspostning till flera nyhetsgrupper samtidigt. Dessutom får du inte annonsera på något sätt som effektivt döljer eller förvränger din identitet, ditt domännamn eller din returadress. Om det kommer till vår kännedom att du spammar kommer vi att överväga orsaken till omedelbar uppsägning av detta avtal och ditt deltagande i RAJ108 Affiliate Program. Eventuella utestående saldon som är skyldiga dig kommer inte att betalas om ditt konto avslutas på grund av sådan oacceptabel reklam eller uppmaning.
För att upprätthålla varumärke och konsistens är det mycket viktigt att vi håller oss till enskilda sociala mediekonton med RAJ108-namn. Affiliates får inte använda RAJ108-namn i namnet på sina sociala mediesidor (till exempel RAJ108_uk, RAJ108.shop etc). Flera konton kan leda till kundförvirring.
 1. DATASKYDD
Genom att ingå detta avtal godkänner du att som en del av Affiliate-programmet kan endera parten få tillgång till personuppgifter som hänför sig till förslagen i detta avtal, eller som tillåts av GDPR-bestämmelser angående dataskydd som antogs den 25 maj 2018, om Affiliate är göra affärer inom EU.
Alla affiliates ska upprätthålla och på ett iögonfallande sätt publicera en integritetspolicy som tydligt och adekvat beskriver hur konsumentinformation samlas in och används. Sekretesspolicyn måste fullständigt och korrekt avslöja din användning av tredjepartsteknologi, användning av cookies och alternativ för att avbryta användningen av sådana cookies. Integritetspolicyn och dataskyddsmekanismerna som används måste överensstämma med alla datasekretess- och skyddsbestämmelser som gäller i de länder där Affiliate bedriver verksamhet (exempel inkluderar men är inte begränsade till EU Privacy Shield, GDPR, etc.). RAJ108 förbehåller sig rätten att granska din integritetspolicy vid behov. Underlåtenhet att ha en integritetspolicy kan leda till uppsägning från RAJ108 Affiliate Program.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Detta RAJ108 affiliateprogram tillhandahålls på “i befintligt skick”. Användningen av ett sådant program sker helt på egen risk. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, med avseende på affiliateprogrammet eller några produkter och tjänster som tillhandahålls.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på något ämne i detta avtal under något kontrakt, försumlighet, skadestånd, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för några indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella eller exemplariska skador (inklusive, utan begränsning, förlust av intäkter eller goodwill eller förväntade vinster eller förlorade affärer), även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador. Vidare, oavsett något som sägs motsatsen i detta avtal, ska RAJ108:s kumulativa ansvar gentemot dig som härrör från eller relaterat till detta avtal, oavsett om det är baserat på kontrakt, försumlighet, strikt ansvar, skadestånd eller annan rättslig eller skälig teori, inte överstiga totala provisionsavgifter som betalats till dig enligt detta avtal.
 1. SKADEERSÄTTNING
Företaget och dess dotterbolag, ägare, uppdragsgivare, tjänstemän, anställda och agenter ska kollektivt kallas “Företagets skadeståndstagare”.
Du samtycker till och ska gottgöra, försvara (med juridisk rådgivning som rimligen är acceptabel för företagets skadeslösa) och hålla företaget skadeslösa från och mot alla åtgärder, processer, anspråk, krav, skulder, skulder, skyldigheter, förluster, skador, kostnader , utgifter, straffavgifter eller skada (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader för eventuell rättegång i samband med detta) som någon av dem lidit eller ådragit sig till följd av:
(a) någon felaktig framställning av, eller brott mot ditt förbund eller garanti i detta avtal, eller någon utställning, certifikat eller annat avtal eller instrument som tillhandahålls eller ska tillhandahållas av dig härunder,
(b) eventuell underlåtenhet att uppfylla något avtal av dig enligt detta avtal,
(c) alla stämningar, åtgärder, förfaranden, anspråk eller utredningar mot företagets skadeståndsberättigade som härrör från eller som är baserade på eller hänför sig till dina handlingar eller underlåtenheter eller din verksamhet,
(d) underlåtenhet att följa villkoren i detta avtal av dig eller dina anställda och agenter,
(e) underlåtenhet att följa tillämplig lag av dig eller dina anställda och agenter,
(f) ärekränkning, förtal, kränkning av integritetsrättigheter, illojal konkurrens eller intrång i immateriella rättigheter eller påståenden om dessa i den utsträckning som orsakats av dig eller dina anställda och agenter,
(g) underlåtenhet att betala lämplig skatt för dig själv eller dina anställda och agenter (inklusive eventuella källskatter), eller
(h) Affiliate-webbplatsen innehåller eller marknadsför material som gör intrång eller kränker upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part.
Om någon stämningsansökan, verkställighetsåtgärd eller något försök att driva in på ett påstått ansvar lämnas in mot företagets skadeståndstagare, ska skriftligt meddelande om detta ges till dig inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av meddelandet eller annat datum då åtgärder måste vidtas ; dock förutsatt att företagets skadeersättningstagares underlåtenhet att meddela i tid inte påverkar dess rätt till gottgörelse enligt detta utom i den mån du visar skada orsakad av sådant fel. Efter ett sådant meddelande har du rätt att, om du så väljer, ta kontroll över försvaret och utredningen av en sådan rättegång eller åtgärd och att anställa och anlita advokater efter eget val för att hantera och försvara detsamma, till din rimliga kostnad och bekostnad . Företagets skadeståndstagare ska i alla rimliga avseenden, på din bekostnad och bekostnad, samarbeta med dig och sådana advokater i utredningen, rättegången och försvaret av en sådan rättegång eller åtgärd och varje överklagande som uppstår därav. Du ska inte, utan föregående skriftligt medgivande från företagets skadeståndstagare, verkställa någon förlikning av något förfarande där företagets skadeståndstagare är en part och skadeslöshet har begärts här nedan, såvida inte en sådan förlikning av ett krav, utredning, rättegång eller andra förfaranden innebär endast ett gottgörelse för betalning av pengar av dig och inkluderar en ovillkorlig befrielse av företagets skadeståndstagare från allt ansvar för anspråk som är föremål för ett sådant förfarande.
Om du ska ha en ersättningsskyldighet, ett försvar och en ofarlig skyldighet enligt ovan, och inte tar på dig en sådan skyldighet, ska företagets skadeståndstagare ha rätt, men inte skyldighet, att överta och upprätthålla ett sådant försvar (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader för eventuella rättegångar som är relaterade till detta) och att göra någon förlikning eller betala någon dom eller dom som företagets skadeståndstagare, efter eget och absolut gottfinnande, anser vara nödvändigt eller lämpligt; sådana kostnader för förlikning, betalning, utgifter och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, ska ersättas av dig på begäran av företagets skadeståndstagare.
Företaget kan dra av eller kvitta eller hålla inne dina avgifter om företaget, efter eget gottfinnande, fastställer att du har begått någon handling som sannolikt kommer att resultera i tvister, återkrav eller skador för företaget som företaget skulle ha rätt till gottgörelse av dig.
 1. KONFIDENTIALITET
All konfidentiell information, inklusive, men inte begränsat till, all affärs-, teknisk, finansiell och kundinformation, som avslöjas av den ena parten till den andra under förhandlingen eller giltighetstiden för detta avtal som är märkt “Konfidentiell”, kommer att förbli den enda egendomen av den avslöjande parten, och varje part kommer att hålla i förtroende och inte använda eller avslöja sådan äganderättslig information från den andra parten utan uttryckligt skriftligt tillstånd från den avslöjande parten.
 1. DIVERSE
Du samtycker till att du är en oberoende entreprenör och ingenting i detta avtal kommer att skapa något partnerskap, joint venture, agentur, franchiseavtal, säljare eller anställningsförhållande mellan dig och RAJ108. Du kommer inte att ha någon behörighet att lämna eller acceptera några erbjudanden eller utfästelser å våra vägnar. Du kommer inte att göra några uttalanden, vare sig på din webbplats eller någon annan av din webbplats eller på annat sätt, som rimligen skulle motsäga något i detta avtal.
Ingen av parterna får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon part, utom till en part som förvärvar alla eller väsentligen alla affärer eller tillgångar från en tredje part.
 1. UPPDRAG, SUCCESSION
Du får inte överlåta detta avtal. Alla försök till överlåtelse eller överföring i strid med detta underavsnitt kommer att vara ogiltiga. Med förbehåll för ovanstående begränsningar är detta avtal bindande för och kommer att gälla till förmån för parternas efterträdare, arvingar och tillåtna överlåtare.
Detta avtal ska vara bindande för parterna och deras efterträdare, tillåtna överlåtare, arvingar, dotterbolag, styrelseledamöter, aktieägare, tjänstemän, anställda och/eller ombud.
 1. LAGVAL
Detta avtal ska styras av Sveriges lagar utan tillämpning av principer om lagkonflikter.
 1. TOLKNING
Om någon bestämmelse häri befinns ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den delen ändras för att uppnå så nära som möjligt samma effekt som den ursprungliga bestämmelsen och resten av detta avtal ska förbli i full kraft och verkan.
 1. TVISTLÖSNING
Varje tvist som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, inklusive alla frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, ska hänskjutas till och slutgiltigt lösas av Borås Tingsrätt. Språket som ska användas ska vara svenska.
 1. HELA ÖVERENSKOMMELSEN
Detta avtal anger hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och företaget avseende ämnet för detta och därav och ersätter alla tidigare eller samtidiga diskussioner, avtal, utfästelser, garantier och annan kommunikation mellan dig och företaget, skriftlig eller muntlig, till om de på något sätt relaterar till ämnet härav.
—————— AVTALENS SLUT ————————–